ATSEP Belgium - Dossier technische diensten 2018 / Dossier service technique 2018

 

 

 

Beste ATSEP,

 

Welkom op onze website.

Op deze site kunt u onze lijst vinden met eisen die op korte termijn realiseerbaar zouden moeten zijn ten gunste van het personeel van de technische diensten. Om het management van Belgocontrol hiervan te overtuigen hebben wij echter uw steun nodig. Hoe meer personeelsleden van de technische dienst onze eisen steunen hoe groter de kans dat ze ook daadwerkelijk zullen gerealiseerd worden.

Pas wanneer Belgocontrol tegemoet komt aan deze korte termijn eisen kunnen we denken aan het opwerpen van een aantal problemen binnen de technische diensten die wat meer tijd vragen.

Om onze eisen voor het technisch personeel te steunen vragen wij uw naam achter te laten en uw e-mail adres zodat wij u op de hoogte kunnen houden van eventuele evoluties. U kunt hier ook uw commentaren, vragen of suggesties kwijt indien u het wenst (anonimiteit wordt gegarandeerd).

Indien er voldoende steunbetuigingen zijn via deze website zullen ACV en VSOA i.s.m. ATSEP Belgium een informatievergadering organiseren op de site te Steenokkerzeel waarop een actuele stand van zaken zal worden gegeven en waarop we ook in groep kunnen overleggen over de verder te volgen strategie.

Uiteraard zijn ook niet leden en/of niet gesyndiceerde werknemers van de technische diensten welkom.

Alleen samen staan we sterk!

 

 

Cher(e) ATSEP,

 

Bienvenue sur notre Web Site.

Sur ce site, vous pourrez trouver notre Liste de Revendications dont une partie pourrait être réalisables à court terme en faveur du personnel des services techniques. Pour convaincre la Direction de Belgocontrol, nous avons besoin de votre soutien. Plus les membres du personnel du département technique soutiennent nos exigences, plus grandes sont les chances de les réaliser.

Ce n'est que lorsque Belgocontrol répondra à ces revendications à court terme que nous pourrons envisager de soulever un certain nombre de problèmes au sein des services techniques qui nécessitent davantage de temps.

Pour soutenir nos revendications en faveur du personnel technique, nous vous demandons de laisser votre nom et votre adresse e-mail afin que nous puissions vous tenir au courant de toutes les évolutions. Vous pouvez également laisser vos commentaires, questions ou suggestions ici si vous le souhaitez (anonymat est garanti).

Si nous recevons suffisamment de déclarations de soutien sur le site, les organisations syndicales CSC-Transcom et le SLFP organiseront en collaboration avec ATSEP Belgium, une réunion d'information sur le site de Steenokkerzeel, réunion pendant laquelle un état des lieux sera donné et où nous pourrons également discuter en groupe de la stratégie à suivre.

Bien entendu, les non-membres et / ou les employés non syndiqués des services techniques sont également les bienvenus.

Tous ensembles, nous serons plus forts!

 

© 2016 ATSEP Belgium. All Rights Reserved.

Search